Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Bánh Online

Beautiful Anniversary Cake

2.100.000 (VND)

tom tat noi dung

Blueberry Roses

1.000.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Chocolate Roses Cake

1.000.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Decorated Cherry Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Layered Fruit Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Pineapple Roses Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Vanila Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Bride And Groom Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Butterscotch Layered Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Strawberry Cake

500.000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Bánh Tiramisu

450.000 (VND)

Bánh tròn size 20. Khách vui lòng đặt trước 1 ngày.

Bánh Plan Gato

250.000 (VND)

Bánh size 20. Khách vui lòng đặt trước 1 ngày