You have no items in your shopping cart.

Birthday Cake

Bánh Tiramisu

450,000 (VND)

Bánh tròn size 20. Khách vui lòng đặt trước 1 ngày.

Bánh Plan Gato

250,000 (VND)

Bánh size 20. Khách vui lòng đặt trước 1 ngày

Chocolate Birthday Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Chocolate Fudge Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Cream Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Dark Chocolate Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Donut Shaped Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Strawberry Birthday Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Vanila Cake

300,000 (VND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...